25 juli, 2010

Finn fem fel. …

… är en lek som vi ofta stöter på i tidningarnas barnsidor.
Men det är ingalunda en oskyldig och bra lek, utan en demoraliserande och farlig hjärntvätt som korrumperar barns rättsuppfattning.
Jag skall härmed förklara varför:

Finn fem fel är helt fel därför att:

1. Det signalerar till barn att de ska söka efter fel. Det är bättre att berätta för barn att de ska söka efter det som är rätt, bra och riktigt i livet.

2. Gåtan utgår från ett på förhand bestämt mönster som skall vara det rätta, det sanna. Det är bättre att lära barn betrakta oregelbundenheter och avvikelser som något normalt och fullständigt godtagbart.

3. Ofta är det två bilder, där föremål eller detaljer har tagits bort på den ena. Men vad är det som säger att dessa föremål eller detaljer inte var för mycket redan från början? Låt oss istället lära våra barn att "less is more".

4. En bild som manipulerats visar att man inte kan tro på bilder överlag; att man ska vara kritisk till bilder. Att det är ”fel” på en bild är alltså rätt ur ett pedagogiskt perspektiv. Och ett fel som är rätt kan bara vara rätt.

5. Den som söker fel hos omvärlden i allmänhet, och hos sina medmänniskor i synnerhet, blir sällan älskade av andra – inte ens när det är rätt och riktigt det man säger. Felsökeri får aldrig förväxlas med kritiskt tänkande. Det förra kombineras anmärkningsvärt sällan med det senare – i synnerhet inte med självkritiskt tänkande.

Nå, det finns mycket här i världen som inte är bra, så Ni kanske anser att Finn fem fel-problemet är överdrivet.
Men ingalunda!
Ni vill väl inte att era barn ska bli odrägliga människor som alltid vet bäst, som alltid rättar minsta grammatiska fel, som alltid respekterar konventionens snäva ramar?! Ni ser säkert inte gärna att era barn blir sociala freaks, utstötta från samhället!

Nå, det finns ett botemedel:
Finn hur många rätt du vill!Reglerna är enkla: Titta på bilden här ovan och berätta hur många rätt du ser.

Alla vinner!
Vinst varje gång!
Alla deltagare som kommer med minst ett rätt svar vinner förmågan att se ljust på tillvaron.
Eller nåt.

P.s. Till alla tvivlare: Jag talar av egen erfarenhet. Själv var jag alltid snabbast att hitta de fem felen.